• Chọn người ngồi ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF

    Chọn người ngồi ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF
    17/11/2020 07:59

    Ngày 21/11/2020, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Đại hội thường niên để tổng kết công tác năm 2020 cũng như bàn thảo về phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian đến. Một trong những nội dung quan trọng đang nhận rất nhiều sự quan tâm là việc bầu chọn người đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF sau thời gian bỏ trống.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO