• Văn khấn ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
  14/12/2020 20:41

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 11 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch
  17/10/2020 18:16

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 9 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
  17/09/2020 15:53

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Những 'đại kỵ' nên tránh trong lễ cúng ông Công ông Táo

  Những 'đại kỵ' nên tránh trong lễ cúng ông Công ông Táo
  28/01/2019 17:17

  Để có một cái Tết Táo quân thật đẹp và ý nghĩa, cần chú ý những điều đại kỵ nên tránh làm ảnh hưởng đến tài lộc và đặc biệt cần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, thiên nhiên sau lễ này. 

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay