• Văn khấn mùng 1 tháng 10 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 10 Âm lịch
  05/11/2021 09:23

  Văn khấn mùng 1 tháng 10 Âm lịch: Ngày 1 tháng 10 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch
  06/10/2021 08:17

  Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch: Ngày 1 tháng 9 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch
  07/09/2021 10:27

  Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch: Ngày 1 tháng 8 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn gia tiên, bài cúng thổ công mùng 1 tháng 7 Âm lịch

  Văn khấn gia tiên, bài cúng thổ công mùng 1 tháng 7 Âm lịch
  08/08/2021 08:50

  Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc.

 • Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch
  08/08/2021 08:48

  Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch​​​​​​​: Ngày 1 tháng 7 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch theo phong tục người Việt

  Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch theo phong tục người Việt
  12/05/2021 07:12

  Hôm nay là ngày 1 tháng 4 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch
  12/04/2021 07:06

  Văn khấn mùng 1 tháng Ba Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 3 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch
  13/03/2021 08:58

  Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 2 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 12 Âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 12 Âm lịch
  13/01/2021 06:43

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 12 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
  14/12/2020 20:41

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 11 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch
  17/10/2020 18:16

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 9 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

  Văn khấn ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
  17/09/2020 15:53

  Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Tháng 7 Âm lịch hàng năm có phải là 'tháng cô hồn'?

  Tháng 7 Âm lịch hàng năm có phải là 'tháng cô hồn'?
  19/08/2020 13:21

  Tháng cô hồn heo quan niệm dân gian của người châu Á là tháng Bảy Âm lịch, tháng không may mắn, nên tránh các công việc trọng đại. Nhưng sự thực tháng Bảy Âm lịch có ý nghĩa thế nào?

 • Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch
  19/08/2020 13:19

  Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 7 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1/6 âm lịch

  Văn khấn mùng 1/6 âm lịch
  21/07/2020 09:33

  Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng: Ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO