• Chữ và nghĩa

    May ô và 3 lỗ

    May ô và 3 lỗ
    18/11/2020 07:14

    Chắc chắn là cánh nam giới (và không ít phụ nữ) nước ta không xa lạ với một loại áo lót, tên gọi “may ô”. Cũng bởi nước ta nằm ở khu vực có nhiệt độ trung bình hàng năm cao. Theo Từ điển trực tuyến Wikipedia, thì "lãnh thổ Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới, nhưng phân bố thành 3 vùng khí hậu riêng biệt...

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020