• Tìm thấy 'Thành phố vàng đã mất' của Pharaoh

    Tìm thấy 'Thành phố vàng đã mất' của Pharaoh
    15/04/2021 07:49

    Cuối tuần qua, một nhóm nhà khảo cổ Ai Cập công bố họ đã tìm thấy “thành phố vàng đã mất” 3500 năm tuổi với tên gọi Aten. Đây được cho là thành phố cổ đại lớn nhất từng được phát hiện ở Ai Cập và được coi là khám phá khảo cổ học quan trọng nhất Ai Cập kể từ sau lần phát hiện lăng mộ của Tutankhamun gần một thế kỷ trước.