• Tiểu hành tinh khổng lồ bay ngang qua Trái Đất song không gây nguy hiểm

    Tiểu hành tinh khổng lồ bay ngang qua Trái Đất song không gây nguy hiểm
    22/03/2021 19:33

    Ngày 21/3, tiểu hành tinh 2001 FO32 đã bay ngang qua Trái Đất ở cự ly gần nhất 2 triệu km. Đây là tiểu hành tinh lớn nhất tiếp cận Trái Đất năm nay. Không có nguy cơ tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất và các nhà thiên văn học có thể tận dụng cơ hội hiếm hoi này để nghiên cứu tiểu hành tinh hình thành từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời này.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO