Bảng tổng sắp huy chương

  Quốc gia huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng Tổng
1   Singapore 5 3 3 11
2   Việt Nam 2 0 3 5
3   Thái Lan 0 2 4 6
4   Malaysia 0 1 2 3
5   Philippines 0 1 0 1
6   Indonesia 0 0 1 1
7   Brunei 0 0 0 0
8   Campuchia 0 0 0 0
9   Lào 0 0 0 0
10   Myanmar 0 0 0 0
11   Timor Leste 0 0 0 0