Bảng tổng sắp huy chương

  Quốc gia huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng Tổng
1   Singapore 2 1 1 4
2   Thái Lan 0 1 1 2
3   Malaysia 0 0 1 1
4   Việt Nam 0 0 1 1
5   Brunei 0 0 0 0
6   Campuchia 0 0 0 0
7   Indonesia 0 0 0 0
8   Lào 0 0 0 0
9   Myanmar 0 0 0 0
10   Philippines 0 0 0 0
11   Timor Leste 0 0 0 0