Theo bạn, Arsenal có nên sa thải Wenger vào cuối mùa?

1. Có 282 (65.6%)
2. Không 136 (31.6%)
3. Ý kiến khác 12 (2.8%)
Bình chọn khác
Bình luận mới nhất